: : : : علمى : : : :

Thursday, December 25, 2014
سند جنايات سال 1367

گفتگوی تاريخی " رادیو زمانه" با آیت الله منتظری در باره اعدام‌های جمعی سال ١٣٦٧ در ایران.

ملای ساده دل دستور خمينی را برای کشتار زندانيان سياسی 67 را برملا می‌کند.
آدرس يوتيوب:
 

Wednesday, December 24, 2014
آيا آفريدگار وجود دارد؟

پاسخ کوتاه اُستاد بهرام مشيری در ارتباط با آغاز و پایان جهان هستی.