: : : : علمى : : : :

Saturday, March 03, 2018Monday, August 03, 2015


اسلام = خرافات = جهل = بطالت


 


Tuesday, January 13, 2015Thursday, December 25, 2014
سند جنايات سال 1367

گفتگوی تاريخی " رادیو زمانه" با آیت الله منتظری در باره اعدام‌های جمعی سال ١٣٦٧ در ایران.

ملای ساده دل دستور خمينی را برای کشتار زندانيان سياسی 67 را برملا می‌کند.
آدرس يوتيوب:
 

Wednesday, December 24, 2014
آيا آفريدگار وجود دارد؟

پاسخ کوتاه اُستاد بهرام مشيری در ارتباط با آغاز و پایان جهان هستی.

Wednesday, October 01, 2014


چرچيل می‌گويد هيچ نيرويی مانند اسلام عقب نگهدارنده يک ملت نيست.

چرچیل:  اسلام  نه تنها يک دین فلج کننده توسعه اجتماعی، بلکه دین حامی نظامی گری و برده داری و مخالف علم و پیشرفت است.

اهمیت سخنان چرچیل نخست وزیر انگلستان قدمت آن است که سال‌ها پیش از شیوع اسلام افراطی برزبان این دولتمرد برجسته آمده؛ یعنی یکصدوپانزده سال پیش چرچیل در بخشی از سخنان معروف خود در سپتامبر1899 میلادی می‌گوید:  مصائبی که اسلام به پیروانش تحميل کرده به راستی وحشتناک و فراسوی پندار آدمیست.
اسلام در پیروان خود تعصب‌های کورکورانه به وجود آورده و آنان‌را مانند کسانی که به بیماری‌های هاری دچار شده باشند به مرض دیوانگی کشانده است.   خرد و درایتشان را برای درک حقایق زندگی کرخ وبی حس میکند؛ ومسلمانان این حالت را برای خود سرنوشت الهی دانسته و برای خود گریزی از آن نمی‌بیند.

امروز اثار وحشت‌آور دین اسلام را(115 سال پیش) در مسلمانان بسیاری از کشورها میتوان مشاهده کرد.  این افراد در نتیجه نهادینه کردن اصول و احکام اسلام در افکار خود به سرسری نگاشتن زندگی عادت می‌کنند.  روش‌های کشاورزی در این کشورها وا‌پس مانده و شیوه‌های بازرگانی نا استوا گردیده و امنیت مالی در جایی که پیروان اسلام حکومت یا زندگی کنند ایجاد نمی‌شود؛ پیوسته یک حس نفسانی فاسد زندگی مسلمانان را از موحبت‌های زندگی و همچنین از شأن والای انسانی محروم کند.
هر زنی باید به صورت کالایی مطلق به شکل همسر یا صیغه به مردی تعلق داشته باشد؛ واین امر تا زمانی که اسلام حاکمیت دارد، الغای کامل بردگی را به تاخیر می‌اندازد.
فرد مسلمان ممکن است به در نگرش شخصی وانسانی دارای خصائل والا و ارزشمندی باشد ولی نفوذ احکام و قوانین این دین رشد افرادی که به این دین ایمان داشته باشند را فلج خواهد کرد
؛ به گونه کلی میتوان گفت اسلام واپسگرانه ترین نیرویی است که در دنیای ما وجود دارد.

متن اصلی را به انگليسی در آدرس زير ببينيد:


Tuesday, June 24, 2014
این پرچم بی‌نام و نشان، پرچم من نیست
این مظهر ایران من و خاک کهن نیست

بر روی تنش واژه بیگانه شده نقش
روح شرف میهن تبدیده من نیست

این پرچم ننگ است مگیرش به دستت
بر‌خاک بیفکن که بجز ننگ وطن نیست
 
نه شیر نشان دارد و نه چهره خورشید
ای شیر دلان موقع خاموش شدن نیست

خون میچکد هرگوشه‌اش از جرم و جنایت
جز سمبل وحشیگری قوم لجن نیست

ایرانی و ایران شده تحقیر به نقشش
جز بیرق شیخان دغلباز عفن نیست

هرجا که برافراشته شد، خون همه پاشید
از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست

اهریمن خونخواره فشرده به کف خویش
دینش بجز از مذهب شمشیر زدن نیست

از رنگ رُخش آتشی از تفرقه بارد
میراث پلیدش بجز از گور و کفن نیست

برخیز و برافراز تو رایات شرف را
این میهن ما خانه هر زاغ و زغن نیست

ایران همگی یک تن واحد زن و مرد است
حتا که اگر زیر و زبر سر به بدن نیست

« مهدی یعقوبی »

Sunday, February 16, 2014


چو با تخت منبر برابر شود
همه نام بوبکر و عمر شود


چو بخت عرب برعجم چیره گشت -------- همه روز ایرانیان تیره گشت
جهان را دگرگونه شد رسم و راه ---------- تو گویی نتابد دگر مهرو ماه
ز می نشئه و نغمه از چنگ رفت --------- ز گل عطرومعنی زفرهنگ رفت
ادب خوار گشت و هنر شد وبال ---------- به بستند اندیشه را  پر و بال
جهان پر شد از خوی  اهریمنی ----------- زبان مهر ورزیده و دل دشمنی
کنون بی‌غمان را چه حاجت بمی --------- کران را چه سودی ز آوای نی
که در بزم این هرزه‌گردان خام ----------- گناه است در گردش آریم جام
به جایی که خشکیده  باشد  گیاه ----------- هدر دادن آب  باشد  گناه
چو  با  تخت  منبر  برابر  شود ---------- همه نام  بوبکر و عمر شود
ز شیر شتر خوردن  و سوسمار ---------- عرب را بجایی رسیده است کار
که   تاج   کیانی   کند  آرزو ------------- تفو بر تو ای چرخ گردن تفو
دریغ است ایران که ویران شود ----------- کنام  پلنگان و شیران شود

 

فردوسی

Tuesday, October 26, 2010

شيوع و گسترش بيماری جذام در گور اما رضا

از آيت الله واعظ طبسی، (سلطان مشهد) سئوال ميشود که:
چرا از شيوع امراض مختلف، از جمله بيماری جذام، در گور ثامن الائمه جلوگيری نميشود؟

پاسخ: آيا ميدانيد که بخاطر طواف بيماران از گور، در نانواخانه ثامن الائمه چندين نفر، از جمله خود من، نان ميخورند؟!http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/skin_hair/skin/2007/1/28/32086.html

Sunday, June 27, 2010


ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمی‌دانستیم؛ همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی‌ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند. برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند.
بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می‌شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست می‌شوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون می‌خوانند.... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است، خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه‌اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را می‌دهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را می‌فرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.
تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد.
همه اَش زیر سلطه اَموات زندگی می‌کنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت می‌کنند کاری که پست ترین جانوران نمی‌کنند. عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل می‌کرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده.
تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه‌های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.
سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند....اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد.
همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.
مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هرگونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده‌اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را می‌بریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند.
آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.
صادق هدايت