: : : : علمى : : : :

Wednesday, March 31, 2010
مسيحيان جهان به صليب کشيدن و مرگ عيسی مسيح را با نام عید پاک جشن می‌گيرند.

پس‌از جشن کريستمس (ژانويه) که تولد مسيح است، عید پاک یا عید قیام، یکی ديگر از روزهای تعطیل در سال مسیحی است که یکشنبه‌ای در آخر ماه مارس (15 فروردين) یا آوریل است. مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده و برخاست (رستاخیز).
به عید پاک، در انگلیسی Easter (ایستر) گفته می‌شود.

عید پاک در پایان هفتهٔ مقدسی است که عیسی وارد اورشلیم می‌شود و توسط سربازان رومی دستگیر و پس از تحمل مصائب و سختی‌ها بر فراز تپه جلجتا در اورشلیم مصلوب می‌شود.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

راستی چرا مسلمانان برای وفات و يا کشته شدن پيامبران و امامان خود جشن نمی‌گيرند؟
مگر اين پيامبران نيز مانند عيسی مسيح زنده نشده‌اند و بسوی خدا باز نگشته‌اند؟

آيا جشن و شادی کار وکاسبی آخوندها را کساد می‌کند؟