: : : : علمى : : : :

Friday, March 24, 2006


فرهنگ شناسی عوام


 


عبا:


 العبا یا عبایه نیز گفته میشود؛ از عیب و عیوب میآید وبه معنای پوشاننده عیبهاست؛ سابقاً از کرباس یا متقال و یا پشم شتر و در دو رنگ سیاه و سفید درست میشد، اما امروز از ابریشم و متقال سوئیسی و در طرحها و رنگهای مناسب با جامعه مدنی درست میشود و باید به قامت طرف جور در بیاید، و در روایت هست که یکی از شرایط امام معصوم این است که هرعبایی بپوشد به قامتش جور در بیاید، بهمین دلیل حضرت امام راحله چون امام تقلبی بود هیچ عبایی به قامتش جوردرنمیآمد و ایشان همیشه مجبور به نشستن بود؛ و آخوند خلاف کار را خلع عبا یا همان خلع لباس میکنند و میشود لباس شخصی! " من تو" طرح خانمانه عباست؛ البته این روایت مورد اعتراض بانوان است.


 


نعلین:
 جمع نعل است و جمع مکسر آن نعال؛  به پای چارپایان  ونوع خاصی از دوپایان کوبیده میشود تا بتوانند راههای ناهموار و مخفی را به خوبی بپیمایند؛ در فرهنگ دهاتخدا آمده که یکی به میخ میزنند دوتا به نعل ... ین


 


قبا:


 که به آن ردا نیز میگویند؛ از رد شدن میآید و کسانی که در بسیاری از امتحانات رفوزه میشوند بتن میکنند؛ درکتب احادیث آمده که حتماً باید لکه دار باشد و حافظ بکرات درباره لکه دار آن سخن گفته است؛ و ناصر خسرو قبادرانی جیبهای آن را با چاه ویل مقایسه کرده و مینویسد، سابق بیشتر افراد یه لا قبا آن را میپوشیدند اما در حال حاضر طبقه خاصی از مومنین ثروتمند آن را بتن میکنند.


 


آخوند:


اصل آن از آخوندک میآید که اشتباهاً در فارسی دری وری تبدیل به آخوند شده است؛ از خانواده ملخ است و انسان و درخت را میجود و از بین میبرد و از دو قسمت شکم و پایین تنه تشکیل شده و مانند " آفتابه پرست" به هزار رنگ در میآید و در جنگهای جهل به فتح جیم و ها ، از آن استفاده بسیار میشود.


 


اسد مذنبی
روی تصوير کليک کن