: : : : علمى : : : :

Wednesday, March 01, 2006

جوک روز


گزينش ولايت فقيه


 


پنج آيت‌الله  رده بالا برای جايگزينی مقام ولايت فقيه کانديد شده بودند؛ جهت آخرين آزمون از آنها خواسته شد تا لخت مادرزاد، بديدن رقص عربی يک دختر باکره و لخت بروند.  آيت‌اللهی که از نظر شهوانی تحريک شود ظرفيت ولايت فقيه شدن را ندارد.


برای اين منظور زنگوله‌ای به آلت هر آيت‌الله بسته می‌شود، تا در صورت تحريک شدن، زنگوله بصدا درآيد.رقص عربی دختر لخت بطرف آيت‌الله‌های لخت که بصف ايستاده‌اند شروع می‌شود؛ دخترک در حال رقصيدن از جلوی آيت‌الله رديف اول، دوم، سوم  و چهارم بدون هيچ گونه واکنشی می‌گذرد، که ناگهان صدای زنگوله آيت‌الله پنجم بلند می‌شود و با لرزش و شدت فراوان به طرفی پرتاب می‌شود.


آيت‌الله خجالت زده شده بسرعت بدنبال زنگوله خود می‌رود و تا دولا می‌شود که آنرا از روی زمين بردارد، چهار زنگوله ديگر با صداهای مهيب بصدا در می‌آيند....براساس قوانين خيلی اسلامی جمهوری آخوندی هر پنج آيت‌الله در اين آزمون  تجديدی ‌آورند!


 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Tuesday, February 28, 2006

جمهوری اسلامی ام‌القرای تریاک و هروئین
سازمان‌های جهانی اعلام کردند

 
76 درصد مواد مخدر جهان به ایران وارد و خارج می‌شود


درتهران آمپول مرفین ارزان تر از یک لیوان شیر است و در عرض10 دقیقه می‌توان سنگین ترین مواد مخدر(هروئین) را تهیه کرد؛ شتاب اعتیاد درایران به گونه ایست که در دهه 2010 ایران حداقل 9 میلیون معتاد خواهد داشت.


دو ارگان بین المللی UNO و UN آخرین آمار خود از اعتیاد و موقعیت ترانزیتی ایران برای مواد مخدر اعلام داشتند. به موجب این آمار در سال 2002 ایران دو میلیون معتاد داشته است و رشد اعتیاد در سالهای پس از آن به گونه ایست که تا 15 سال آینده ایران 9 میلیون معتاد به مواد مخدر خواهد داشت؛ این درحالی است که در انگلستان که جمعیتی مشابه ایران دارد، تنها 20 هزار نفر معتاد به مواد مخدر سنگنین مانند هروئین هستند.


همین آمار نشان میدهد که 76 در صد مواد مخدر جهان توسط بزرگترین مافیای مواد مخدر و شبکه گسترده ترانزیتی مواد مخدر از ایران عبور می‌کند؛ این حجم عظیم مواد مخدر، 19 در صد هروئین و تریاک، مرفین و 5 درصد حشیش جهان را شامل می‌شود.


همین گزارش می‌گوید که در تهران می‌توان در کمتر از ده دقیقه سنگین ترین و خطرناک ترین مواد مخدر( هروئین) را تهیه کرد و آمپول حاوی مرفین ارزان تر از یک لیتر شیر و یا یک پاکت از ارزان ترین نوع سیگار داخلی است.


سازمان ملل فراتر از این ارزیابی کرده و اعلام داشته که معتقد است در ایران 8ر2 در صد مردم به مواد مخدر معتادند و شمار معتادان ایران طی 10 سال آینده می‌تواند به مرز 15 میلیون برسد و ایران با فاصله بسیار از دیگر کشورهای جهان در صدر کشورهای اعتیاد خیز جهان قرار گیرد.
تاکنون اعتیاد به تریاک در چین ملی ( قبل از انقلاب این کشور) بعنوان گسترده ترین اعتیاد جهان در تاریخ ثبت بوده است و تنها پس از انقلاب و در یک برنامه ملی چندین ساله ریشه اعتیاد به تریاک در چین کنده شد. 


ایران 15 در صد کل معتادان جهان را دارد.


گزارش بالا يادآور مطالب آيت‌الله جنتی در يکی از خطبه‌های نماز جمعه  اوائل انقلاب است که فرمودند:


ما اشتباه شاه را نمی‌کنيم که عرق را در دست جوانان قرار د‌هيم؛ زيرا که مشروبات الکلی آنها را بی‌باک و با شهامت می‌کند!!!  


 


 هشدار مسلمان !


 


اين عاقبت دين مبين است مسلمان !


اين دين مبين غرقه به کين است مسلمان !


 


خون ميخورد و باکی از افلاک ندارد


اين معرکه با قتل عجين است مسلمان !


 


گردن زدن و حد زدن و دست بريدن


در دين مبين قاعده اين است مسلمان !


 


زن در نظر دين مبين " مال حلال" است


آزادی زن مشکل دين است مسلمان !


 


کشتند يلان را و بريدند زبان را


اين هديه‌ی آن خلد برين است مسلمان !


 


اين خاک زدين برسر اين خاک وطن شد


برنامه اسلام همين است مسلمان !


 


جز خدعه و نيرنگ چه ديدی تو از اين دين


هشدار که اين ننگ زمين است مسلمان !


 


بشکن تن اين قفل و برون آی از اين بند


اسلام جز اين نيست، همين است مسلمان !


 


فکری بکن آخر که وطن زير و زبر شد


اين فاجعه‌ی سلطه دين است مسلمان !


 


فريدون گيلانی


 


¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬