: : : : علمى : : : :

Sunday, December 11, 2005

زرشک


 


رژیم می‌خواست ببر کاغذی را پاره کند و زمین‌های اشغالی فلسطینی‌ها را بگیرد و انقلاب را در لیست کالاهای صادراتی بگنجاند و مستضعفان جهان را آنقدر خوش کند تا از خوشی بمیرند و طبقه را از بین ببرد و به ملت چندان نفت بدهد که به جای آب، نفت بخورد و شوروی کافر را مسلمان بکند و راه قدس را از طریق کربلا اتوبان کند و گرگ را مجبور کند که گوسفند را بغل کند و سنگ را حکم دهد که شیشه را نشکند، اما چهارتا دلال ارز از خدا بی خبر با دوتا جهانگرد آسیای میانه چنان ستون‌هایش را لرزانده که اینجانب دیروز مستضعفی را دیدم که در خیابان تلو تلو می‌خورد و به بزک خود می‌گفت:بُزک جان! می‌خواهی بمیری بمیر! چون بهار آمد و چیزی جز زرشک نیاورد!


 


وبلاگ: عبد القادر بلوچ


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&