: : : : علمى : : : :

Sunday, October 02, 2005

گردانندگان مملکت !

يک خبرنگار خارجی که به ايران مسافرت کرده بود، جلوی مسجدی جمعيتی را می‌بيند که قابلمه بدست صف کشيده‌اند.

سؤال می‌کند که: مگر اينجا مسجد نيست، و محل عبادت؟
جواب می‌شنود که: نه ! اگر نماز جماعت می‌خواهی برو دانشگاه تهران !

سؤال می‌کند: اما تکليف تحصيلات چه می‌شود؟ پس در ايران برای تحصيل به کجا می‌روند؟
جواب می‌شنود: اگر منظورت روشنفکرها و استاد‌ان است، پس برو يک سری به زندان اوين بزن !

سؤال می‌کند: زندان ! پس خلافکارها و جنايتکاران کجا ميروند؟
جواب می‌شنود: زکی ! پس فکر می‌کنی مملکت را کی اداره می‌کند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسجد !

يکروز عبدالله با پسرش دعوا می‌کند، و پسرش فرار می‌کند و می‌رود توی مسجد.
عبدالله هرچه صبر می‌کند، پسر از مسجد بيرون نمی‌آيد؛ پس داد ميزند " پسر بيا بيرون، نگذار اين آخر عمری پايم به مسجد باز شود."
===============================================================


ليست زير آدرس چند سايت حراجی‌ عتيقه در انگلستان می‌باشد که درخواست شده بود:

http://www.christies.com/home_page/home_page.asp

http://search.sothebys.com/

http://www.roseberys.co.uk/

http://www.bonhams.com/

http://www.wallisandwallis.co.uk/

http://www.sunderlandsfinearts.co.uk/

http://www.wellers-auctions.co.uk/antique.htm

http://www.bentleysfineartauctioneers.co.uk/

http://frockabilia.com/

http://www.tsauction.co.uk/

http://www.robauctions-dunblane.co.uk/

http://www.dnfa.com/

http://www.morphets.co.uk/

http://www.sworder.co.uk/

http://www.fine-art-auctions.co.uk/index.ASP

http://www.gildings.co.uk/

http://www.peterwilson.co.uk/

http://www.criterion-auctioneers.co.uk/


ووووووووووووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووو
وووووووووو
ووو