: : : : علمى : : : :

Friday, September 02, 2005

زن برهنه اگر ببينيد يكباره كورمى‌شويدزن برهنه اگر ببينيد يكباره كورمى‌شويد

ترويج خرافات يك برنامه دقيق سياسى- اقتصادى است كه توسط جناح راست جمهورى اسلامى به آن دامن زده مى‌شود؛ اين توطئه، ريشه‌هاى گسترده‌اى در ايران پيدا كرده است؛ از مجلس درتهران تا كانون مصباح يزدى در قم، از تلويزيون تا مطبوعات، از حسينه‌ها و تكيه و مساجد محلات تا مدارس و حتا براى دانشگاه‌ها نيز خيز برداشته‌اند. براى آن كه وسعت اين يورش جديد به جامعه را متوجه شويد، از سايت فردا وابسته به احمد توكلى كه خود را آماده نشستن بر كرسى نايب رئيسى مجلس هفتم مى‌كند مطلب زير را بخوانيد؛ البته مطلب را خبرگزارى دست راستى فارس پاس داده به فردا و هردو نيز چون كسى به حرفهايشان باور ندارد شاهد را يك موسسه بين‌المللى ذكر كرده‌اند!

كورى موقت!
تماشاى تصاوير مستهجن باعث مى‌شود كه مغز آدمى از تحليل آنچه پس ازاين صحنه‌ها ديده مى‌شود ناتوان شده به اصطلاح كورى موقتى به فرد دست دهد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه خبرى مركز تحقيقاتى واندربيلت كندى كه از مؤسسات مشهور تحقيقات علوم اجتماعى و توسعه انسانى است علت اصلى اين نديدن‌هاى پس از تماشاى صحنه‌هاى مستهجن را آن دانسته‌اند كه مغز اين افراد تحت فشار ديدن اين صحنه‌ها از تحليل آنچه توسط چشم ديده مى‌شود ناتوان مى‌گردد؛ از اين رو اين افراد تا چند لحظه و گاه دقيقه آنچه را با چشم مى‌بينند نمى‌فهمند و به اصطلاح دچار كورى موقتى مى‌شوند.
اين محققان معتقدند كه چنين اتفاقى در صحنه تصادف‌هاى رانندگى نيز اتفاق مى‌افتد و فرد تصادف كرده تا چند لحظه صحنه‌هاى بعد از تصادف را نمى‌بيند. (همه اين صغرا كبرا‌ها براى اينست كه زن بى‌حجاب و احيانا لخت نبينيد. امرى كه در اروپا و امريكا عادى شده و دركشورى مثل ايران نه در زمان شاه مرسوم بوده و نه اكنون رسم است. اما كسانى كه اين مطالب را به فارسى منتشر مى‌كنند، بجاى هر استدلال اجتماعى به خرافات متوسل شده‌اند. ما در بالا و پايين اين صفحه، برخلاف خواسته آنها، اين عكس‌های لختی را چاپ مى‌كنيم بلكه بجاى كور شدن سنگ بشويم!!)

روزنامه نيمروز


جهت کوری دائم، ديگر تصاوير سکسی را در اينجا رويت کنيد

****************************************


Wednesday, August 31, 2005

چه راه ميزنى، اى پرده دار جهل و جنون
كه ساز هستى يك قوم، از نوا افتاد


آنجا چه خبر است؟.... درآن خاكِ كِهربائى آفتاب خيز آفتاب ريز كه از دامان البرزش، ضحّاكان زمانه بند گسسته‌اند و رَسن پاره كرده‌اند، چه مى‌گذرد؟....
فرومايگانى كه يادگارِ هر ضحّاك ديگرى را از يادها زدوده‌اند و هرآن كس را كه به هواى دادخواهى و آواى آزادى و اميد سربلندى ايران به ميدان آيد، به نيش هزار كژدم خونخوار به خاك مى‌نشانند، ديگر از آن خراب آباد چه مى‌خواهند؟... آنجا چه خبر است؟....

اين ناكسان با كدام سخن به بازار آمدند و اينك به سوى چه دوزخى است كه ايرانيان را مى‌رانند؟... اروپائيان معامله گر، سوداگران بى‌اعتناء به سرنوشت ملت‌ها، همچنان در كار مدارا با اين اژدهاى هفتادسر هستند و نمى‌خواهند ببينند كه در آن خراب آباد، ارزش خون انسان‌ها و شرف انسانى آنان را، اقليتى معين مى‌كند كه زور و پول و قدرت را در اختيار گرفته است و فاتحه بى‌الحمد هم براى قوانين جهانى و سازمان‌هاى مدافع آن نمى‌خواند.

اين سه كشور اروپائى و ملاها بر لبه آتشفشان مى‌رقصند و پيشنهادهائى را عرضه مى‌كنند كه آخوندها در آرزوى آن بوده‌اند: اجازه استفاده صلح آميز از انرژى اتمى ... آغاز دوران همكارى تازه اقتصادى و فنى و حتا سياسى و ايجاد مقدمات شروع ارتباط عمادى با آمريكا و اينها همه به شرط خوددارى آخوندها از ساختن سلاح اتمى....
ولى اينها يابو برشان داشته است و چموشى مى‌كنند و چونان حريصان سيرى ناپذير، بيشتر مى‌خواهند و بيشتر مى‌خواهند! ...
و نتيجه اين لگد پرانى‌ها چه خواهد بود؟!....
اينكه آقايان علما!! همچنان بر لبه آتشفشان برقصند ولى اين بار، تنهاى تنها!....

شرنگ – روزنامه نيمروز

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Tuesday, August 30, 2005

نامه «ته-گشاده» به رئيس قوه قضائيه:

با اجازه قاضى مرتضوى، با انصار برخورد كنيد!

حضرت آيت الله شاهرودى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى! از آنجا كه نامه‌هاى «سرگشاده» در شما بى تأثير بوده است، فلذا ما اين نامه «ته گشاده» را تقديم حضور آن حضرت مى‌نمائيم!

اخيراً «انصار حزب الله» اطلاعيه‌اى صادر كرده و اعضايش را به شناسائى شهروندان «غيرخودى» در سراسر كشور فراخوانده است، تا بعداً در يك تصفيه بزرگ، آنها را، عليرغم ميل شان، به جهان باقى بشتاباند!
شما به عنوان عاليترين مقام قضائى كشور، انشاءالله، متوجه هستيد كه اين عمل، خودسرانه و غيرقانونى است و به شدت باعث «تشويش اذهان عمومى» شده است. پس، به عنوان يكى از شهروندان مشوش، از شما مى‌خواهيم كه با كسب اجازه از زير دست تان قاضى مرتضوى، به اين مورد هم برخورد قضائى بفرمائيد!
ضمناً موارد ديگرى هم وجود دارند، فى الجمله، سازماندهى «داوطلبان عمليات استشهادى» يا همان «عمليات انتحارى» كه اين عمل هم غير قانونى و موجب «تشويش اذهان عمومى» مى‌شود. چون اين نامه «ته گشاده» است، عجالتاً بقيه موارد طلب تان!
فقط اميدارم كه تا رسيدن اين نامه به دست شما، نيش زهرآگين آن مارى كه در آستين پرورده‌ايد، شما را مجبور به «نظر در لقاءالله» يا «شهيد» نكرده باشد، آمين!

عسگر آهنين – روزنامه نيمروز

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))