: : : : علمى : : : :

Saturday, June 25, 2005

«فاشيسم به اين خنگی واقعا نوبر است»
اسد مذنبی - سايت شهروند

تا به حال چندين بار در دنيا فاشيست ظهور کرده اما اينقدر دنگ و فنگ نداشته. معلوم ميشود که خنگی نظام جمهوری اسلامی دامن فاشيسم را هم گرفته. چون فاشيسم سابقا کارش حساب و کتاب داشت و رئيس و روسايش افراد باسابقه سياسی بودند و اينطور نبود که هر آدم آسمان جلی، اسمش فاشيسم باشد و حتی بی سر و صدا ميآمد و تا کسی متوجه بشود زير يه خم کار را ميگرفت. اما نوبت به جمهوری اسلامی که شد انگار که فاشيسم نوبرانه است. يک قشقرقی براه انداخته که بيا و تماشا کن. با ساز و دهل راه افتاده و مثل نديد و بديدها هنوز نيامده يک هفته جلوتر دنيا را خبردار کرده و باعث شده چپ و راست با همديگر عليه وی متحد بشوند و جلويش بايستند و کرترين سياستمداران حکومت اسلامی که ۲۶ سال هيچ صدايی را نميشنيدند، صدای پايش را شنيده‌اند و برايش خط و نشان ميکشند.
ـــــ

گاسپاروف و شطرنج به سبک جمهوری اسلامی
گاسپاروف که به دعوت رسمی جمهوری اسلامی جهت نظارت بر بازی شطرنج به مملکت امام زمان رفته بود با عصبانيت آنجا را ترک کرد (باز شانس آورده ممنوع الخروج نشده) گاسپاروف گفته تا به حال اين مدلی شطرنج نديده بودم. چون دو تا حريف نه مات ميشوند و نه لات و پات. و از تماشاچی ها ميخواستند که مات شوند. و وقتی اعتراض کردم جواب شنيدم که ما دو تا حريف قديمی هر کداممان يک پای انقلاب هستيم و بنا نداريم مات شويم و قصدمان از بازی مات کردن سياسيون و تماشاچيان است.
و گويا اين دو حريف که رفسن ــ جانی يوف و خاخام منه يوسکی نام دارند به گاسپاروف گفته‌اند که بر طبق قانون اساسی بايد شطرنج را اين مدلی بازی کرد چون اگر يک پای نظام آسيب ببيند پای ديگر لنگ خواهد شد.
ـــــ

جلسه شيرين با مقام رهبری
مقام رهبری در يک اقدام بشردوستانه از آقای کروبی دلجويی کردند. البته اولش هارت و پورت نموده و گفتند با چراغ قوه و باطری الهی (بقالی جنب جماران الهی نام دارد) اجازه نخواهم داد کسی در کشور بحران ايجاد کند اما بعد از خر شيطان پايين آمدند - شيطان ادعا کرده که ايشان با زبان خوش از خر وی پايين نيامده و گفته بود مگر نميدانی وقتی ما سوار شديم پياده بشو نيستيم. شيطان با تمسخر جواب می‌دهد ميل خودت است اگر ميخواهی ملت را تحريک به مشارکت حداقلی بکنم روی خر بنشين و لنگ مبارکت را تکان بده - ميگويند به دليل تلخ جوی که کروبی به وجود آورده بود، جلسه با صرف تلخی و تلخکی شروع شد اما بلافاصله با شيرينی و چای شيرين دهان آقای کروبی را شيرين کردند. آقای کروبی نيز از ملت خواستند با حفظ هوشياری به خاطر اسلام در صحنه بمانند. و گويا مقام رهبری اعتراض کرده‌اند که شايد برخی خجالت بکشند و بخواهند يک چتول بزنند بعد در انتخابات شرکت کنند يا عده‌ای دوست دارند شنگول باشند و آقای کروبی نيز گفتند بگوييد فقط در صحنه باشند و هوشياری شرط نيست!
ـــــ

بايد گردد‌. . .
شنيده شد که شعار"بايد گردد" بار ديگر زينت بخش محافل سياسی عشقلاتی جامعه ايران شده، حالا چی "بايد گردد" بستگی دارد طرف چی باشد. اگر رای نياورده ميگويد تحريمی اعدام بايد گردد، اگر طرفدار معين باشد شعار ميدهد، رفسن جانی اصلاح خواهد گردد (ميگويند اکثر تحريميان که خود سالها پيش توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بودند بر اثر شنيدن اين شعار دچار ايست قلبی شدند)
بغل دستی آقای معين نيز گفته است بايد علمی برخورد کرده و کاسه و کوزه ها را بر سر تحريميان بشکنيم چون علم ثابت کرده که آينه شکستن به هيچ وجه خطا نيست. اين دانشمند اضافه کرده که به جای تف کردن به انتخابات بايد به صورت تحريمی ها تف کرد. زنده ياد پرويز خطيبی طنزپرداز و هنرمند فقيد در خاطرات خويش از قول صادق بهرامی از هنرمندان تئاتر و سينما که بسيار کم حافظه بود نقل ميکند که خانه‌ای در شاه دوست خريده بودم و با زن و فرزند به آن مکان رفته بودم ولی منزل جديد برق نداشت و مجبور بوديم از چراغ نفتی استفاده کنيم. و يک شب که سخت مشغول حفظ کردن يک نمايشنامه راديويی بودم، همسرم از داخل آشپزخانه صدا زد چراغ را بگذار توی طاقچه تا سفره شام بيندازم و من در حالی که سرفه ميکردم، بلند شدم و به طرف طاقچه رفتم اما به جای اينکه چراغ را روی طاقچه بگذارم و تف کنم توی باغچه، چراغ را انداختم داخل باغچه و تف کردم روی طاقچه!
ـــــ

سلامت انتخابات تاييد شد
به دنبال اعلام مخدوش بودن وضع مزاجی انتخابات و سکته و ايست قبلی و بستری شدن وی، رئيس شورای نگهبان که از پزشکان خبره و فوق تخصص در رشته انتخابات ميشد بلافاصله در بيمارستان " بقيه اش باالله " که متعلق به وزارت کشور است بر بالين بيماری که به حالت قمار رفته و با دستگاه آب سنگين نيتروژن و هيدورژن نفس ميکشيد، حضور يافته و پس از گرفتن فشار خون و فشار مدفوع و نبض بيمار اعلام کرد که تمام اين شايعات دروغ محض ميباشد و جناب انتخابات کاملا سالم است فقط قدری ريده به خودش!
ـــــ

پول نفت در سفره های مردم
احمدی نژاد گفته است پول نفت بايد سر سفره‌های مردم ديده شود حتی اگر شده با ميکروسکوپ و يا تلسکوپ. زيرا ممکن است چشمان خيلی‌ها کم سو بوده و نتواند موفق به ديدن پول نفت سر سفره خود باشند اما توصيه ميکنم بوی نفت را متوجه شوند البته اگر شامه قوی داشته باشند زيرا در آن صورت اين شانس را به دست خواهند آورد تا بوی دلارهای نفتی را تشخيص داده و تصميم بگيرند به چه کسی رای بدهند. و صد‌ البته چه کسی بهتر از ما چون چراغی که به شهرداری رواست به مجمع ته اش خيس مصلحت، حرام است.
ـــــ

نفوذ کلام
آقای بی هنر ادعا کرده که آرای احمدی نژاد در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت يعنی تقريبا ۴ ساعت - از ساعت ۷ تا ۱۱ نصف شب - نفوذ غيرقابل پيش بينی در قلوب مردم و صندوقهای رای پيدا کرد (احتمالا آب توی صندوقها نفوذ کرده و آرا نم کشيده) که اين امر ناشی از نفوذ کلام ايشان و ناشيگری طرفهای مقابل و وزارت کشور بوده، زيرا ايشان همراه با بسيجيان جان بر کف و ساير کف زنان در آن لحظات وانفسا فرياد ميزدند. خريداريم، باطله خريداريم، هشت نفره، ده نفره خريداريم.
آرای باطله خريداريم . . .

گزارش کنيد
قربانعلی دری نجف آبادی که به دنبال خوردن قسم های جلاله در جريان قتل زنجيره‌ای به ترفيع درجه نايل آمد فرموده‌اند که افراد غيرنظامی ميتوانند تخلفات نظاميان را در انتخابات گزارش کنند و ايشان از افراد نظامی نيز خواست تا تخلفات افراد غيرنظامی را گزارش نمايند و گفتند چيزی که عوض دارد گله ندارد.
ـــــ

يکصد و اندی نماينده
يکصد و اندی نماينده مجلس (اين اندی هيچ ربطی به خواننده سرشناس ندارد) که تا ديروز يقه احمدی نژاد را گرفته و کشان کشان وی را به بيرون از دايره کانديداهای اصول گرايان هدايت ميکردند، در روزهای گذشته با استشمام رايحه دل بحث انگيز قيمه پلو، با ضيافت شاهانه‌ای مجددا به عقد نامبرده درآمدند و در حالی که ميزدند و ميرقصيدند، ميخواندند: گل دراومد از حموم، سم بل دراومد از حموم، و به طرف حجله کاخ رياست جمهوری به حرکت درآمدند و خطاب به مقام رهبری و سيد مجتبی شعار ميدادند عروسی بزرگونه ايشالله مبارکش باد، دل هاشمی خونه ايشالله مبارکش باد. اما مقام رهبری ضمن حفظ هوشياری با خواندن روضه دو‌ طفل مسلم از هاشمی و احمدی نژاد خواستند دست در آغوش يکديگر آماده شهادت باشند و اجازه بدهند به خاطر حفظ نظام، حارث سر هر دو را بخورد.
ـــــ

تو "قيف" اقبال و چند نشريه ديگر
وزير ارشاد که از توقيف روزنامه اقبال و چند نشريه ديگر نگران بود، اشک ريزان گفت به خدا کار بدی کرده اند. خبرنگاران پرسيدند آنها کار بدی کرده‌اند شما چه کاری کرده‌ايد؟ وزير جواب داد که برای رفع توقيف اين نشريات در بيش از صد تا سقاخانه شمع روشن کرده و مقدار زيادی صدقه داده‌اند. يکی از خبرنگاران پرسيد از عاقبت کارخودتان نترسيديد اينکارها را کرديد؟
وزير گفته به خاطر پاسداری از رکن دست چهارم مشروطه مجبور به اينکار بودم و در ثانی مگر يک وزير چه کار ديگری از دستش ساخته است و در حالی که بغض کرده بود گفت خدا جزايشان را بدهد، الهی به حق پنج تن زير تريلی بروند، خدا کند مثل فرزند آيت الله خزعلی آق والدين بگيردشان.
ـــــ

با نشاط
احمدی نژاد گفته است که برخلاف شايعات موجود بايد بگويم که من آدم با نشاطی هستم. گاهی لبخند به لبانم می‌نشيند و حتی در تنهايی بشکن ميزنم يا توی حمام ادای قاری مصری، عبدالباسط را درميآورم. برخی اوقات نيز پشت فرمان با نوای آهنگران توی سر خودم و بغل دستی‌ام ميکوبم و هنگام رانندگی پای کوبی ميکنم و مرتب پايم را ميکويم روی ترمز و بعضی وقتها بدون ترس از آلودگی صوتی بوق هم ميزنم.
ـــــ

اجازه مخدوش کردن انتخابات را نخواهيم داد
آقای خاتمی گفت: منصب پرافتخار تدارکاتچی را به کسی واگذاريم که آزادی را صادقانه پاس بدارد و پاس کاری کند. و چهار سال برای اين پاس کاری وقت بگذارد و ايشان از ملت بی پول خواست تا رئيس جمهور پولدار مثل عالی جناب " سرخپوست "، در شان ملت ايران انتخاب کنند ولی اگر موفق نشدند ميتوانند سراغ افراد بی سر و پا بروند. وی افزود دولت من به هيچ نيرويی اجازه نخواهد داد آرای ملت را مخدوش کند چون دولت من کاره‌ای نيست اما اگر انتخابات مخدوش شد از ما دلگير نشويد چون ما وظيفه داريم اين حرفها را قبل از هر انتخابات بزنيم.
ـــــ

کروبی زير بار نرفت
تلاش بيست ساعته (چهار ساعت اين وسط گم شده) سر کارگزاران سازندگی برای ترغيب آقای کروبی به اعلام حمايت از نامزدی هاشمی در دور دوم به نتيجه نرسيد که نرسيد. کروبی گفت، اولا بنده حمال نيستم که زير اين بار بروم و در ثانی اين بار خيلی سنگين است. طرفداران هاشمی قول شرف دادند که اضافه بار آقای کروبی را ماست مالی نموده و گفتند که حاضرند چند ‌ميليارد تومان پول ميز ايشان را نيز حساب کنند ولی بعدا معلوم شد که بار با شتر گم شده است!

**********************************************