: : : : علمى : : : :

Friday, April 08, 2005

طنز
اسد مذنبی – سايت شهروند


رئيس جمهور آينده ايران
جناب خاتمی که برای گفت و گوی بين بی تمدنها به پاريس رفته بود در مصاحبه با روزنامه فيگورو گفته است که به نظر ايشان رسيدن به دمکراسی يک حرکت گام به گام است و هر گام هشت سال طول ميکشد و هر رئيس جمهور حق دارد طی چهار سال فقط نيم قدم بردارد ( هنگام جيم شدن ميتواند سه گام بپرد). در پی اين اظهارات نا- زرزران و ناآگاهان سياسی حدس ميزنند که انتخاب يک لاک پشت به عنوان رئيس جمهور آينده ايران دور از انتظار نخواهد بود. زيرا لاک پشت هم مصونيت آهنين دارد و هم کسی نمی‌تواند وی را به تند روی متهم کند!

***

امام جمعه زن و مشکل جمهوری اسلامی
امامت و اقامه نماز دشمن شکن جمعه در آمريکا توسط يک زن مسلمان اعتراضات شديدی را در مملکت امام زمان برانگيخت (البته اين خانم خيلی شانس آورده که در آمريکا امام جمعه شده، آمريکا همه چيزش نوبر است حتی امام جمعه‌اش). رئيس ستاد ائمه جمعه و جمالات جمهوری اسلامی گفت: يک زن نميتواند امام جمعه شود زيرا اولا روز جمعه در آمريکا تعطيل نيست ، دوما ممکن است حيض بشود. سوما امام جمعه زن نميتواند تفنگ به دست بگيرد و خطبه بخواند چون جهاد برای زن حرام است. چهارما اگر زن امام جمعه بشود نماز مردان مسلمان اتوماتيک باطل خواهد شد. چراکه مردان مجبورند هنگام گوش دادن به خطبه های شيرين تر از عسل به صورت امام جمعه نگاه کنند و نگاه به نامحرم از مبطلات (باطل کننده) است. ستاد نماز جمعه آمريکا پاسخ داده که اولا به کوری چشم منکرات و نيروهای لباس شخصی و لباس مخفی درجمهوری اسلامی، مردان آمريکايی بسيار نجيب و چشم پاک هستند.
دوما صحبت و حتی لاس زدن با نامحرم در آمريکا امری عادی و پيش پا افتاده است وبا اينکه در رساله آيت الله‌های آمريکايی مباح تلقی شده اما جزو مبطلات نيست. سوما در آمريکا برخلاف ايران همه تفنگ دارند چون آزادی وجود دارد و مثل جمهوری اسلامی نيست که افراد را فقط به جرم عشق به تفنگ اعدام کنند. و برخلاف جمهوری اسلامی که انحصار اسلحه و کشتن با تفنگ در انحصار دولت و نيروهای انتظامی است، در آمريکا همه کس ميتواند تفنگ داشته باشد و ديگران را بکشد.
حسنی نيز ضمن اعتراض شديد گفته است که، حالا گيريم که اين خانم واجد شرايط تر از خودش (يعنی جناب حسنی) باشد ولی تکليف شعار مرگ بر آمريکا که در نماز جمعه ها سر ميدهند چه ميشود؟! ستاد نماز جمعه آمريکا جواب داده، حسنی جان تو به فکر نماز جمعه اروميه باش و غصه ما را نخور چون در نماز جمعه‌های آمريکا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی رايج است.
البته حسنی تهديد کرده که اگر شورای ائمه جمعه و جمالات به اين خانم به اندازه امام جمعه‌های مرد حقوق پرداخت نمايد جمهوری اسلامی بايد به آمريکا اعلان جنگ بدهد.
هاشمی رفسنجانی امام جمعه عبور موقت نيز گفته که اگر آمريکايی ها صداقت داشتند لااقل بايد يک مرد را به امامت جمعه انتخاب ميکردند و به ما اين امکان برابر را ميدادند تا با وی دهن به دهن شويم.
مقام شامخ ولايت فقيه هم در اعتراض به اين عمل گفته است که هدف اصلی آمريکا از راه به در کردن زنان مسلمان است ولی دنيای اسلام نبايد اجازه بدهد که آمريکايی‌ها به سوی قبله مسلمانان نماز بخوانند!

***

چرا مردان خيلی خدا در برابر مرگ بيشتر مقاومت ميکنند
معمولا وقتی کسی ميميرد (با عرض پوزش از بزرگان و اربابان قدرت چون فعل مردن مخصوص آدمهای يک لاقباست والا در مورد بزرگان از کلماتی چون وداع دارفانی و يا ارتحال استفاده ميشود) در هر حال بازی با الفاظ و اين دنگ و فنگ ها اختصاص به بشر زمينی دارد و تاثيری در تصميم گيريهای دستگاه ملکوتی و نماينده تام الاختيارش جناب عزرائيل ندارد. سئوال اينجاست که چرا مردان خيلی خدا هنگام قبض روح سرسختی بيشتری نشان ميدهند؟ زيرا علی الظاهر عوام الناس انتظار دارند که وقتی اين مردان روحانی که در زندگی خود همواره تبليغ مرگ و روز جزا (سابقا ميگفتند مرگ اما حالا کلمه اجنبی شهادت طلبی مد شده) و مردم را به مردن و به لقاالله پيوستن و مرگ با افتخار تشويق ميکنند، چرا خود به اين مفت خر شدن تمايلی ندارند؟‌ و حتی برای اينکه بيشتر زنده بمانند ديگران را نيز ميکشند که امروزه به عمليات پرافتخار انتحاری شهرت يافته است.

نمونه مردان خيلی خدا
يکی از نمونه‌های اين مردان خيلی خدا حضرت امام خودمان بود که يک هفته عزرائيل را علاف کرده بود. چون معمولا کار عزرائيل ثانيه‌ای است و نامبرده در طول يک هفته ميتواند ميليونها آدم را طبق دستور آمرين مخفی قبض روح کند. مثل دارفو در سودان و روآندا در آفريقا! و چون در کار خود مهارت دارد مثل کوسه سريع ميزند و چند سال طول ميکشد تا سازمانهای بين المللی و دولتهای غربی متوجه قتل يک ميليون نفر بشوند و حتی سازمان ملل نيز مدتهای طولانی به وقت احتياج دارد تا يک "قحط نامه" در اين مورد صادر کند. البته اگر آمريکا که همواره از عزرائيل حمايت کرده آن را به نفع وی وتو نکند. دليلش نيز آن است که عزرائيل ميکشد و ميرود، اما سازمان ملل و دول غربی احتياج به تحقيق و تفحص دارند و اين تحقيقات مثل پرونده قتل زهرا کاظمی و قتلهای زنجيره‌ای ممکن است قرنها طول بکشد چون مقامات سازمان ملل جرأت احضار و بازجويی از عزرائيل را ندارند زيرا ممکن است عزرائيل ادعا کند که فقط عامل بوده و يک قسم جلاله بخورد و آزاد شود و آمر را که نميشود ديد چه رسد به اينکه احضارش کنند!

حضرت امام راحله و عزرائيل
ميگويند وقتی عزرائيل خدمت حضرت امام رسيد ايشان ديگر قادر به شناسايی اطرافيان نبود و فقط شعر ميگفت: به خال لپت‌ای دوست من عزادارم . . . اما ميگويند عزرائيل علائمی دارد که فقط آدمهای در شرف موت وی را ميشناسند. عزرائيل گفته بود پاشو برويم. و حضرت امام جواب داده بود، ما خودمان روح الله هستيم، قبض روح ميکينم خوب است در يک شب در اوين چند هزار نفر را قبض روح کرده باشيم؟ عزرائيل گفته بود وقتت تمام شده پاشو برويم ددر! حضرت امام گفته بود خفه! اما عزرائيل که هنگام قبض روح افراد‌ دشنام ها و ناسزاهای بسياری شنيده و در مواردی از اطرافيان متوفی کتک نيز نوش جان کرده گفته بود ‌ناسلامتی تو ادعای رفاقت و نمايندگی پروردگار ميکنی . . . ناگهان ندا از آسمان آمده بود که اين حرفها چيه که ميزنی چون نه ما ايشان را ميشناسيم نه ايشان ما را ميشناسد. حضرت امام که قافيه را باخته بود با التماس وقت بيشتری ميخواهد اما عزرائيل جام زهرا را به زور توی حلقش ميريزد و ميگويد بخور که اکبر شاه و بقيه منتظرند تا حضرتعالی هر چه زودتر تشريف فرما شوی.
ميگويند يکی از دلايلی که باعث شد حضرت امام به قعر دوزخ فرستاده شود، علاوه بر کشتار و جنايات بی شمار توهين به مامور دستگاه باريتعالی در حين انجام وظيفه بوده است.

پاپ اعظم و فرشته موت
در خبرها آمده بود که وقتی فرشته موت خدمت پاپ اعظم رسيده پاپ گفته بود مرد حسابی چطور دلت ميآيد مرا قبض روح کنی مگر نميدانی که من بيش از يک ميليارد پيرو دارم؟‌ عزرائيل جواب داده بود نگران نباش چون بعد‌ از مرگت پيروانت بيشتر خواهند شد زيرا بسياری از دشمنانت برای فريب خلايق و کسب آرای انتخاباتی عاشق سينه چاک جنابعالی خواهند شد. پاپ گفته بود اگر من بروم مخارج سنگينی به دستگاه واتيکان تحميل خواهد شد. عزرائيل جواب داده بود غصه اين يک قلم جنس را نيز مخور چون واتيکان صد برابر پول مخارج کفن و دفن سرکار مومنين را سرکيسه خواهد کرد و اگر تو نروی آنها از اين درآمد عظيم محروم خواهند شد و اضافه کرده بود که من نفهميدم چطور شماها که در طول زندگی مدام خلق الله را به مردن تشويق ميکنيد نوبت به خودتان که ميرسد . . . پاپ جواب داده بود مردم را تشويق به رفتن و خودمان را تشويق به ماندن ميکنيم. پاپ به عنوان آخرين حربه عرض کرده بود که اين من بودم که با از بين بردن کمونيسم باعث افتخار دستگاه باريتعالی شده بودم. عزرائيل خنديده و جواب داده که، خوب گوشاتو واکن من لخ والسا نيستم که فريب بخورم زيرا جنابعالی يک هزارم استالين و گورباچف و کيم ايل سونگ و پل پت و اصغر آقايف و حزب کمونيست کارگری در بدنام کردن و از بين بردن کمونيسم زور نزده ای و بلافاصله ايشان را به لقاءالله فرستاده تا اقلا کاردينال ها را خوشحال کند که از مدتها قبل به خودشان وعده پاپ شدن و خدايی کردن داده بودند.

***

متوليان فرهنگی
مگر فرهنگ هم متولی دارد؟ يعنی وقتی امامزاده‌های ده کوره‌ها ده تا متولی دارند آيا ميشود فرهنگ يک مملکت آن هم با سابقه چند‌ هزار ساله متولی نداشته باشد و چگونه ميشود پاسداری از فرهنگ چند‌ هزار ساله را مثل موزه‌های عراق بی سرپرست گذاشت تا غارت شود! چون خدای ناکرده يک وقت ممکن است شيرهای سنگی تخت جمشيد سر از حراج های لندن دربياورند و يا در جيرفت در يک روز چند ‌هزارجريان فرهنگی قيمت دار گم بشود و يا اينکه نعوذ بالله ما نيز بشويم کشور هندوستان و مجبور شويم طوق استعمار را به گردن بيندازيم تا بتوانيم رجال ملی تربيت کنيم البته در آن صورت ديگر نميشود به دنيا پز داد که ما روز استقلال نداريم (حالا اگر در طول ۱۵۰۰ سال گذشته سياستمدار ملی و وطن پرست کم داشته به جهنم چون نشان ميدهد که ما کم بی عرضه نيستيم).

متوليان فرهنگی خارج‌ از کشور
در خارج از کشور چون فرهنگ ما چند‌پاره شده خوشبختانه اين شانس فراهم آمده که بيش از ظرفيت متولی فرهنگی داشته باشيم و هر کس از روی خير خواهی بشود متولی يکی از اين تکه پاره‌های فرهنگی و محض رضای خدا به اين چندپارگی کمک نموده و به وصل مطالبات عقب افتاده فرهنگی از بقال و چقال بپردازد و يا بشوند قيم آدمهای بی فرهنگ. و چون اکثر اين متوليان فرهنگی انسانهای فرهيخته‌ای هستند حق دارند که هر طور دلشان خواست حکم صادر نمايند و تقصيرها را به گردن بت بزرگ بيندازند و يادشان برود‌ که وقتی خودشان مثلا دست اندرکار رسانه‌ای بوده‌اند و به تجزيه و تحليل و تقبيح و تطميع پيشرفت و پسرفت اهل قلم و اموارت فرهنگی در خارج ‌از کشور پرداخته بودند اصلا يادشان نبوده که در تورنتو و کانادا نيز بجز خودشان و همشيره شان بقيه اهالی قلم هم در زمره موجودات زنده به شمار ميامده‌اند و احتمالا نفس يا سيگار ميکشيده‌اند. البته ميشود مثل آقای سازگارا که آقای نيک آهنگ کوثر را به خدا و پيغمبر حواله داده، آنها را به خدا و پيغمبر حواله داد و خدا و پيغمبر را گواه گرفت که متولی گری مسئوليت ميآورد و مسئوليت زياد نيز خستگی به همراه دارد و خستگی و تلاش نيز فراموشی ميآورد و اين فراموشی هيچ ربطی به صاحبان کسب و کار و "بيزنس من ها" و "بيزمس نيم من ها" که در زبان لاتين بقال و چقال خوانده ميشود ندارد‌ و آنان بايد وظيفه خويش را که همانا پاسخگويی و حمايت از اعمال خيرخواهانه اين متوليان عزيز است آگاه باشند والا هر چه ديدند از چشم خودشان ديده‌اند.
به قول ما بی فرهنگ ها، پيشنماز که . . . پس نماز خواهد . . .
البته با عرض پوزش از پيشنماز خانم مسجد منهتن نيويورک.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&