: : : : علمى : : : :

Saturday, January 15, 2005کاوشگر فضايی هويگنز، پس از فرود بر" تايتان"، بزرگترين قمر کيوان، نخستين مجموعه داده‌هايی را که از اين کره جمع آوری کرده به زمين فرستاده است.

- گزارش بی بی سی به فارسی- گزارش روزنامه انگليسی تلگراف


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تصوير زير عربی را در حال آماده سازی خورش مارمولک و يا مارمولک پلو نشان می‌دهد.
اينان همان اعرابی هستند که 1400 سال پيش اسلام ناب محمّدی را به سرزمين متمدن پارس تحميل کردند. چه جنايتی ؟؟؟ چه توحشی؟ در قرن 21 !!!!در اين اينجا و در اين سايت عربی تصاوير ديگری از توحش عربی / اسلامی را ملاحظه خواهيد کرد. آخوند جماعت هم از همين قماش هستند....


????????????????????????????????????????????????????????????


Wednesday, January 12, 2005محمود الهاشمی العراقی: آخيش .... کم کم دارد می‌آيد از عقب..... در فارسی چطور می‌شود گفت ريدم؟با تقديم اين تصوير زيبا، از دوستان محترم برای چاپ عکس، آخوند عراقی، بالا پوزش می‌طلبيم