: : : : علمى : : : :

Saturday, October 02, 2004

واشنگتن تايمز: ايران هدف بعدى دولت بوش خواهد شد

روزنامه واشنگتن تايمز در گزارشى، ايران را به علتى كه آن را حمايت از آشوبگران و بلند پروازى‌هاى هسته‌اى خود عنوان نموده؛ هدف بعدى دولت بوش معرفى كرده است.

اين روزنامه گزارش داد كه مشاوران استراتژيك به دو دسته تقسيم شده‌اند، يك دسته خواهان راه حل ديپلماسى هستند و گروهى ديگر خواستار موضع گيرى سخت هستند.
به گزارش واشنگتن تايمز، محافظه كاران خواستار سياست توسل به مخالفان و تبعيد شدگان ايرانى كه خواستار سرنگونى حكومت ايران هستند، مى‌باشند.

كالين پاول وزير خارجه آمريكا اظهار داشت: ديپلماسى به معنى اين نيست كه چيزى را كه در ايران وجود دارد، وانمود كنيم وجود ندارد.
وى افزود: ايران داراى برنامه تسليحات هسته‌اى است و من دائم به همگان گفته‌ام كه اين وظيفه جامعه جهانى است كه تا اندازه‌اى كه مى‌تواند ايران را تحت فشار قرار دهد.

در پايان گزارش آمده است: از سوى ديگر برخى در وزارت خارجه آمريكا معتقدند؛ بدون بحث و گفتگو با ايران در خصوص منافع آنها در تغيير رفتارشان هيچ راه حلى امكان پذير نيست.

برگرفته از روزنامه نيمروز

Friday, October 01, 2004

سرنوشت ايران در مخاطره است

شاهين فاطمی - کيهان لندن

ملتی که سرنوشت خود را به دست خويش تعيين نکند، محکوم به فنا و نابودی‌است؛ يکبار ديگر اخبار مربوط به ايران در صدر اخبار رسانه‌ها و در صفحه‌های اول روزنامه‌های بزرگ غرب به چشم می‌خورد؛ ميهن ما در يکی از بحرانی‌ترين شرايط تاريخی خود قرار دارد و تصميماتی که به نام و به هزينه ملت ايران گرفته می‌شود، سرنوشت حال و آينده ملت ما را تعيين خواهد کرد. در عرصه سياست خارجی انزوای سياسی ايران هر روز آشکارتر می‌شود؛ در منطقه، ماجراجوئيها و خرابکاريهای عوامل رژيم در عراق و افغانستان، مردم اين دو کشور همجوار ما را، در اين لحظات تاريخی در سرنوشت کشورهايشان، تحت فشار روزافزون قرار می‌دهد؛ درست هنگامی که حق همسايگی ايجاب می‌کند که ما مشتاقانه و صادقانه دست ياری و همکاری به سوی مردم عراق و افغانستان دراز کنيم، رژيم جمهوری اسلامی، سعی دارد از آب گل‌آلود به سود خود ماهی بگيرد. طی چند هفته گذشته بارها مسئولين نظامی و سياسی دولت موقت عراق هشدار داده‌اند که دستهای پليد عوامل جمهوری اسلامی را در پشت بمب‌گذاريها و ساير اغتشاشات آن کشور مشاهده کرده‌اند. دستگاه تبليغاتی جمهوری اسلامی که روزانه چندين برنامه به زبان عربی پخش می‌کند، از هر فرصتی برای تخم نفاق پاشيدن و تشويق و تأييد خشونت بهره می‌گيرد.

طبق گزارش آخرين شماره مجله اقتصاد ايران، حکومت جمهوری اسلامی علناً از سياست تجزيه عراق پشتيبانی می‌کند:

حمايت از تجزيه عراق

«در ۲۷ ماه مه سال جاری روزنامه کرد زبان حالاتی "HAWLATI" گزارش داد که يک هيئت نمايندگی ايران در سفر خود به کردستان عراق، پشتيبانی دولت اين کشور از سه ايالتی شدن عراق را به اطلاع مقامات اين منطقه رسانده است.

براساس راه حل پيشنهادی ايران، عراق به سه بخش کردنشين، شيعی و سنی نشين تقسيم خواهد شد.

اين پيشنهاد غيرمنتظره ايران، موجب سردرگمی بسياری از کارشناسان و تحليل‌گران منطقه شده است، زيرا اين راه حل از طرف کشوری مطرح می‌شود که خود با کردها مشکلی ديرينه دارد و در صورت شکل‌گيری چنين نظامی در کشور همسايه، علاوه بر اضافه شدن يک همسايه جديد کرد به جمع همسايگان قبلی آن، به تجزيه ايران نيز دامن خواهد زد؛ به علاوه، اين سئوال پيش می‌آيد که چرا زمانی که در ايران در اوايل انقلاب سال ۵۷ با جنبش قومی در مناطق کردنشين آن کشور مواجه شد، تن به چنين راه حلی نداد و برای حفظ تماميت و يکپارچگی خود تلاش بسيار نمود ــ امری که صدام حسين را نيز به نسل کشی کردها مجبور ساخت ــ به نظر شما آيا ايران به دليل سردرگمی تن به چنين راهکاری داده است، يا واقعيت چيز ديگريست؟

با تجزيه و تحليل موقعيت فعلی عراق، می‌توان فهميد که چنين حرکتی از سوی ايران، به دليل سردرگمی مقامات تهران نبوده، بلکه واقعيات منطقه آنها را وادار به چنين جهت‌گيری نموده است. در واقع، تحولات سياسی يک ماه گذشته نشان می‌دهد که نقش بازيگران سياسی در سايه برخورد منافع و مشاجرات قدرتهای بزرگ بر سر آينده اين کشور، رو به افول نهاده و تنها آمريکا و انگليس هستند که جهت‌گيری و ترکيب دولت آينده عراق را رقم می‌زنند...

در چنين فضائی، به نظر می‌رسد که ايران با ارزيابی تحولات اخير عراق به اين نتيجه رسيده است که تشکيل يک حکومت يکپارچه و مستقل در عراق ــ که محافل طرفدار غرب و آمريکا، رهبری آن را برعهده داشته و اکثريت شيعه آن مجدداً در انزوا قرار گرفته باشند ــ نه تنها موقعيت ايران به عنوان يک قدرت منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد، بلکه ثبات و پايداری نظام سياسی و يکپارچگی ملی اين کشور را دچار تزلزل جدی خواهد کرد. اين همان واقعيتی است که مقامات تهران را وادار ساخته است تا با توجه به وضعيت فعلی و آينده منطقه از تجزيه عراق به سه قسمت مجزای کردنشين، شيعی و سنی‌نشين، حمايت و پشتيبانی نمايد».

آيا اگر منافع ملی ايران کوچکترين نقشی در سياستگذاری اين نظام ايفا می‌کرد، چنين رفتاری در صحنه بين‌المللی و منطقه‌ای امکان پذير بود؟

در مورد انرژی هسته‌ای شکست روزافزون سياست پنهانکاری و دروغ و تزوير نظام جمهوری اسلامی موجب شده است که جامعه بين‌المللی به صورت يکپارچه در برابر ايران جبهه‌گيری کند. آخرين تصميم شورای حکام آژانس بين‌المللی اتمی نشان داد که حتی کشورهای به اصطلاح غيرمتعهد نيز نظام را رها کرده‌اند.

تصويب قطعنامه اخير از طرف اين شورا زنگ خطری‌است که اگر به آن توجه نشود، در پايان ماه نوامبر پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع خواهد شد. البته چنين پيامدی موجب نگرانی سران نظام نيست. حتی اگر شورای امنيت رأی به تحريم اقتصادی ايران بدهد آسيب آن متوجه سران نظام نخواهد شد. همانگونه که رژيم صدام حسين در عراق طی بيش از يک دهه تحريم از انواع مواهب زندگی برخوردار بود،‌ در ايران هم اگر تحريم صورت گيرد، آخوندهای حاکم و بستگان و اطرافيان آنها آنقدر مرفه هستند که کوچکترين ناراحتی دامنگيرشان نمی‌شود.

همانگونه که تاکنون شاهد آن بوده‌ايم، اين توده‌های محروم ايرانی هستند که بايد هزينه اشتباهات و خيانتهای سران نظام را بپردازند.

تا زمانی که نظام حاکم بتواند بدون دخالت مردم با اتخاذ سياستهای خانمانسوز خود با سرنوشت ملت ايران بازی کند، اوضاع کشور بهبود نخواهد يافت.

سياستهای اين نظام غيرمسئول در صحنه داخلی جز فقر و تباهی نتيجه‌ای نبخشيده است و در صحنه بين المللی نيز تاکنون جز زيان مادی و معنوی و انزوای کامل راه بجايی نبرده است. آنچه امروز درمنطقه و در جهان می‌گذرد بيش از هميشه کشور ما را در معرض خطر قرار داده است. نظام جمهوری اسلامی امروز به عنوان يکی ار مسببين و منابع اصلی تروريسم بين المللی شناخته شده است. آيا بدون يک کوشش فراگير از سوی ما می‌توان به اين تراژدی غم انگيز پايان بخشيد؟ تا زمانی که اين حکومت برسرکار است برای جهانيان بسيار مشکل خواهد بود که حساب ملت ايران را از رژيم مجزا بدانند. نتايج و عواقب سياستهای غلط و مخرب اين نظام به انحاء مختلف دامنگير ملت ايران شده است و خواهد شد. بی‌اعتنايی و از صحنه سياسی کنار نشستن مسلما چاره کار نيست.


)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Thursday, September 30, 2004بازهم هادی خرسندی

من توی دهن این اهورا میزنم

لاکن اروای بابات. لاکن اروای همه باباهات.
من توی دهن این اهورا میزنم. من خودم اهورا تعیین میکنم. (سه بار صلوات)
این نباشه اونجور که هرکس با ضیا قهر میکنه بره واسه خودش تلویزیون بشه از باب انداخت رژیم. برانداز رژیم.
من چقدر تذکر شدم به آقای پاپ که برگرد به اسلام. برنگشت به اسلام. هخایم همینطور. اهورایم همینطور. همه هم همینطور. هرکی بیشتر برنگشت به اسلام این خودش بیشتر مع الأسف همینطور شد. بدترم شد. لاکن اگر بنا به فریب مردم باشه، این خاتمی خودمون از همه فریب تره. (الله اکبر حاضران) . فریبا خاتمی که میگن همینه. از همه هخاتره این خاتمی. این خودش هخاتمی بوده در اصل. لاکن مع الأسف خای این هخاتمی کمتر از اونه. خای این از خای هخا کوچیکتره. خودشم کمتر از خای اونه.

اونم که هخایه، حالا در خارج هخایه. خوی ماهواره ای داره این هخا. اون تقی مختار ثقفی راست میگه که این هخای درست و حسابی نبوده. تفرقه بودند در تلویزیون خارجه که این اومده. وحدت کلمه نبوده که این اومده. خانم هاله، آقای ضیا گوش نبودند به من. به وحدت کلمه. چقدر من سفارش شدم که فحش نباشن بهم. اسم نیارن از هم. چقدر من سفارش شدم به اون آقای ضیا که نگو هاله، نگو هاله، نگو هاله. چقدر سفارش شدم به خانم هاله که نگو ضیا، نگو ضیا، نگو ضیا. (سه بار صلوات) لاکن اونقد گوش نکرد تا بوش اومد تو عراق.

حالا اهورایم میخواسته با طیاره پیاده شه. این خودش اگر چنانچه ما میخواستیم تست باشیم که ملت چقدر مشنگه، بیست و پنج سال دیگه طول میکشید. اگر چنانچه میخواستیم تست باشیم که چند نفر میره جلوی دانشگاه، کرور کرور میلیون خرجش بود. حالا بی خرج معلوم شد یک و نیم درصد مشنگ توی هر شهری نفوس هست.
کمه لاکن. اونموقع که ما انقلاب شدیم 98 درصد نفوس مشنگ بود. چپ مشنگ . راست مشنگ. ملی مشنگ. بچه شاه هم مشنگ بود. شاه خودش هم مشنگ بود. همه مشنگ بودند. ما هم راحت انقلاب شدیم. اما حالا درصد مخالف زیاده لاکن درصد مشنگ از مینیمومم کمتره. اگر زیاد بود که اصلاح طلب پیروز بود. (صلوات جمعیت)

لاکن حالا برعکس شده. اروای باباش. اون سیدحسین ما از این هخاتر بود. نوه بود به ما. به آمریکایم رفت. آمریکایم بهش ولکام رسوند. اونم اروای باباش. اروای بابابزرگش. (صلوات جمعیت) لاکن اروای خودم. اونم تو آمریکا، سیا روش کار کرد. سفید روش کار کرد. قهوه ای روش کار کرد. (الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر) ولی آخرش چی؟ عمه اش ضامنش شد که دفعه آخرش باشه براندازی میکنه به رژیم. این هخای بدبخت که عمه یم اینجا نداره قربونش بره. (الله اکبر). سید حسین رفت گفت رژیم دیکتاتوره و چه و چه. کی باورش کرد؟ گفتن برو بذار باد بیاد. بذار نفت بیاد. (صلوات جمعیت)

الآنشم از ما پرسش هستند که چه کارش کنیم با این هخا؟ گفتیم این درجه را نگرش دارند که ببینیم ملت چقدر جوش آورده. چقدر تب داره این ملت با این درجه؟ درجه تب ملته این هخا. گفتیم پنج روز دیگه دوباره درجه بذارن به ملت. لاکن چون ملت جرأت نداره دهنشو واز کنه، درجه باید از جای دیگه دخول به بدن ملت بشه تا ختنه گاه. (الله اکبر یک عده از حضار)

لاکن یک عده شیرینی پخش کردند این که گفته بود خیابون بیایند. خوی خیابانی داره این. شیرینی پخش کردند یک عده خوش خیال توی خیابونا. من تبریک هستم به صنف محترم قناد. به صنف محترم زولبیا بامیه. کسادی بود بیزینس قبل از ماه مبارک رمضان. کارشون به افلاس کشیده بود صنف. لاکن تا ابله در جهان هست مفلس وضعش تکون میخوره. لاکن فروش رفت خیلی زولبیا بامیه پریشب. در صدر اسلام زولبیا بامیه نبود. فقط خرما بود که اونم هسته داشت. (الله اکبر حاضران) این خودش از لحاظ رونق اقتصادی برای شیرینی هم خوب بود پریشب.

حالا اون هخایم کاسبیش خوب میشه. لاکن از فردا هرکی میخواد فرار کنه به خارج پناهنده بشه، اون پول میگیره تصدیق میده که این در ایران با هخا همکاری بوده!! فوری پناهندگیش تصویب[میشه]. (الله اکبر حاضران). حالا هرکس بخواد با اون عکس بگیره برای مدرک پناهندگی، این میگه ده هزار دلار. نیمرخ پنجهزار[دلار]. چه دکونی میشه. از حساب صد ما مداخلش بیشتر. (الله اکبر حاضران)

خواستم بدونه که ما حساب دستمونه. لاکن براندازی اینهمه طیاره نمیخواد. یک طیاره کفایته. دوتا صندلیش کفایته. یکی خودش یکی هم واسه مترجمش. (برای ترجمه ی همون «هیچ چی») یک رادیوی کوچولویم لازمه. از همین ترانزیستوری هم باشه کفایته ولی باید بی بی سی باشه. این خودش بهترین براندازی میشه. (الله اکبر حاضران) شاه همکاری میکنه، ساواک همکاری میکنه، سیا همکاری میکنه، چپ همکاری میکنه، ملت همکاری میکنه، همه چیز براندازی میشه. لاکن برای این هخا، برای این اهورا، فقط سیا و جمهوری اسلامی همکاری شده. اونم سیوا سیوا. علیحده. اون خواسته کک به تنبون این بندازه، سیا کک آورده که بندازه. به تنبون روحانیت مبارز بندازه، اینم از اینور از اون کک استفاده ابزاری میکنه. استفاده بهینه میکنه. تست به مردم میزنه. (الله اکبر حاضران توده ای) اون آمریکا اروا باباش میخواد تست به رژیم بزنه، رژیم خودش این وسط تست به ملت میزنه. آخرشم این اهورا مثل دست خر این وسط آویزون میمونه. نمیدونه کدوم وری تکون بخوره. (الله اکبر خود هخا)!

من دعا هستم برای همه از این دنیا. من از این راه دور به اهالی بهشت و برزخ و کره زمین دعاهستم. دعا هستم برای اهورا که حقوقشه زیاد کنن. برای ملت ایران که خدا مشنگشا بیشتر کنه، برای دولت جمهوری اسلامی که مردم را از این مستأصل تر کنه. لاکن این خودش برای صنف زحمتکش زولبیا بامیه خوبه.

والسلام علیکم وبقیه قضایا. روح الله الموسوی الخمینی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~