: : : : علمى : : : :

Tuesday, August 03, 2004

ارتباط ايران و حادثه يازدهم سپتامبر

" مربيان القاعده در ايران آموزش ديده‌اند"

هيأت مستقلى كه از سوى دولت آمريكا مأمور تحقيق درباره حادثه يازدهم سپتامبر شده است، در گزارش نهايى خود كه به رئيس جمهور آمريكا تسليم كرد، شواهدى از ارتباط ميان ايران و شبكه القاعده ارائه داده است.
در بخشى از اين گزارش پانصدوهشتادوپنج صفحه‌اى آمده است كه در اواخر سال ۱۹۹۱ يا ۱۹۹۲ ميلادى، عوامل ايرانى در سودان مذاكراتى با القاعده انجام داده و توافقى غيررسمى ميان دو طرف حاصل شده بوده كه بنابرآن، ايران آموزش اعضاى القاعده را براى دست زدن به حملاتى عليه اسرائيل و آمريكا به عهده گرفته بود.
بر اساس اين گزارش، مدت كوتاهى پس از حصول اين توافق، عوامل رده بالا و مربيانى از القاعده به ايران سفر كرده بودند تا در زمينه انفجار و تخريب آموزش ببينند.

تدوين كنندگان گزارش، آنچه را كه همكارى ايران با القاعده خوانده‌اند دليلى براين دانسته‌اند كه اختلاف ميان شيعه و سنى مانع همكارى ميان حكومت شيعى جمهورى اسلامى در ايران و بنيادگرايان افراطى سنى مذهب نيست.
در اين گزارش همچنين به كيفرخواستى اشاره شده است كه دادستانى جنوب نيويورك در چهارم نوامبر ۱۹۹۸، پس از بمب گذارى در سفارتخانه‌هاى آمريكا در كنيا و تانزانيا، براى اسامه بن لادن صادر كرده و در آن، شبكه تحت رهبرى او را به همكارى با ايران، سودان و همچنين سازمان حزب الله لبنان متهم كرده است.

تهيه كنندگان گزارش با استناد به منابع اطلاعاتى مدعى شده‌اند كه تا زمانى كه رهبرى شبكه القاعده در سودان متمركز بوده، اعضاى رده بالاى اين شبكه براى آموزش و مشاوره با حزب الله لبنان ارتباط داشته‌اند كه از حمايت مستقيم ايران برخوردار است و پس از روى كار آمدن طالبان در افغانستان كه رهبرى القاعده به آن كشور منتقل مى‌شود، تماس دائم ميان مقامات امنيتى ايران و اعضاى رده بالاى القاعده برقرار بوده است.

در اين گزارش آمده است كه خالد شيخ محمد، طراح حملات يازده سپتامبر كه اكنون در آمريكا در بازداشت به سر مى‌برد اعتراف كرده است كه از اكتبر سال ۲۰۰۰ كه عوامل القاعده به ناو آمريكائى «كول» در يمن حمله كردند، ايران تلاش مى‌كند روابط خود را با القاعده مستحكمتر كند اما بن لادن براى اينكه پشتيبانى حاميانش را در عربستان سعودى از دست ندهد، دست رد به سينه ايران مى‌زند.
خالد شيخ محمد و ديگر بازداشت شدگان القاعده همچنين اعتراف كرده‌اند كه مقامات ايرانى رفت و آمد آنان به داخل و خارج از افغانستان از طريق خاك ايران را تسهيل مى‌كرده‌اند و براى مثال، مأموران مرزى در گذرنامه آنان رواديد عبور از ايران را ثبت نمى‌كرده‌اند تا مشخص نشود كه به افغانستان سفر كرده‌اند.
بنابر اعتراف اين افراد، هشت تا ده تن از چهارده تبعه سعودى كه در حملات يازدهم سپتامبر نقش داشته‌اند، بين اكتبر ۲۰۰۰ تا فوريه ۲۰۰۱ از خاك ايران عبور كرده‌اند، هرچند اعتراف كنندگان هرگونه ارتباط ميان عوامل حادثه يازدهم سپتامبر و ايران و حزب الله لبنان را رد مى‌كنند.

آن گونه كه در گزارش آمده است، در اكتبر سال ۲۰۰۰ يكى از مقامهاى ارشد حزب الله لبنان به عربستان سعودى سفر كرده بود تا اقداماتى براى تسهيل رفت وآمد عوامل القاعده از طريق خاك ايران انجام دهد.
در گزارش همچنين از رفت وآمد چند تن از عوامل حادثه يازدهم سپتامبر ميان ايران، لبنان و عربستان سعودى خبر داده شده است.
تهيه كنندگان گزارش ادعا كرده‌اند كه حزب الله لبنان، رفت وآمد عوامل حادثه يازدهم سپتامبر از طريق خاك ايران را بدقت دنبال مى‌كرده است اما در عين حال اذعان كرده‌اند كه هيچ مدركى در دست ندارند كه نشان دهد حزب الله روى اين افراد نظر خاصى داشته است.

در گزارش همچنين تأكيد شده است كه هيچ مدركى نيست كه نشان دهد ايران يا حزب الله لبنان از طرح‌ ريزى حملات يازدهم سپتامبر با خبر بوده‌اند، حتا ممكن است كه خود عوامل اين حملات نيز هنگام عبور از خاك ايران از عملياتى كه براى انجام آن عازم بوده‌اند خبر نداشته‌اند.
در اين گزارش ادعا شده كه ايران و حزب الله لبنان پس از وقوع حملات يازدهم سپتامبر هرگونه ارتباط با القاعده را پنهان و تكذيب كرده‌اند، تهيه كنندگان گزارش از دولت آمريكا خواسته‌اند كه بر روى ارتباط ايران و حزب الله با القاعده بررسى بيشترى انجام دهد.

جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا به هيأت مستقل تحقيق درباره حملات يازدهم سپتامبر كه اين گزارش را تنظيم كرده گفته است كه بلافاصله پس از خبردار شدن از حملات، به ايران نيز به عنوان يكى از كشورهايى كه ممكن است در پس اين حمله قرار داشته باشد فكر كرده بود.

روزنامه نيمروز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, August 02, 2004

تفسير روزنامه‌هاى آلمان پيرامون برنامه اتمى ايران

گرچه مسائلى همچون تشديد فشارهاى دستگاه قضائيه برخبرنگاران و رسانه‌ها در ايران، آزادى هاشم آغاجرى و پرونده بررسى قتل زهرا كاظمى از جمله مسائلى بودند كه در رسانه‌هاى گروهى آلمان و جهان بازتاب داشتند، ولى توجه مفسران روزنامه‌هاى بين‌المللى عمدتاً معطوف به برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران بود.
روزنامه آلمانى فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ در شماره امروز خود به مشاجرات بى پايان بين‌المللى با صاحبان قدرت در ايران برسر برنامه اتمى اين كشور پرداخته و از جمله چنين نوشته است:
“وزيران خارجه سه كشور اروپايى، يعنى بريتانيا، فرانسه و آلمان، پائيز پارسال، با افتخار تمام از نتايج سفر خود به تهران سخن گفته و مدعى شده بودند كه موفق شده‌اند صاحبان قدرت در ايران را از ادامه برنامه اتمى خود منصرف سازند.”
در آن هنگام وزيران امور خارجه اين سه كشور اروپايى با اتكا براين موفقيت مدعى شده بودند كه سياست ديپلماتيك اروپايى برمنطق خشن آمريكا از نوع راهكارهاى رامبويى در حل مشكلات مشابه ارجحيت و برترى دارد؛ و اكنون همگان در مييابند كه اين موفقيت مورد ادعا، ريشه تنها در خود فريبى وزيران امور خارجه اروپا داشته است.

مفسر فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ در ادامه ميافزايد كه تجربه حاكى ازآن است كه جمهورى اسلامى ايران كماكان سياست و برنامه اتمى خود را ادامه داده است در تمامى اين مدت هيچگاه به قطع برنامه اتمى خود نيانديشيده است؛ و اين چنين است كه هرگاه جمهورى اسلامى ايران بار ديگر امر غنى سازى اورانيوم را از سر گيرد، آنگاه ميتوان با صراحت گفت كه ماموريت سه كشور اروپايى در متقاعد ساختن رهبران جمهورى اسلامى ايران در زمينه خاتمه بخشيدن به برنامه اتمى خود كاملا با شكست روبرو شده است.
مفسر اين روزنامه آنگاه نگاهى ميافكند به سياست بريتانيا و آمريكا در عراق و نافرجام بودن اين راهكار نظامى را نيز بيان ميدارد و تصريح ميكند كه خوش باورى در ارتباط با كشورهايى همچون ايران، عراق و يا سودان، توهمى خطرناك را در پى دارد؛ اما مداخله در امور اين كشورها نيز حال خواه اين مداخله برآمده از سياستى واقعگرايانه و يا ايده آليستى باشد، مخاطرات خود را به همراه دارد؛ تنها راهى كه باقى ميماند همانا كاربست " سياست نان قندى و شلاق" است.

ديگر روزنامه آلمانى، زود دويچه تسايتونگ، نيز به مسئله برنامه اتمى ايران پرداخته و نوشته است كه ايران خواهان پايبندى به نكات مندرج در توافقنامه اتمى سه كشور اروپايى، يعنى آلمان، بريتانيا و فرانسه نيست؛ اما رهبران جمهورى اسلامى ايران راه مذاكره و گفتگو را كاملا نبسته‌اند.
زود دويچه تسايتونگ به نقل از حميد رضا آصفى، سخنگوى وزرات امور خارجه ايران مينويسد كه از نظر ايران مرحله جديدى آغاز شده است، حال آنكه آصفى مختصات اين مرحله جديد را بر نشمارده است. وزير امور خارجه آلمان، يوشكا فيشر نسبت به سير تحولات در ارتباط با برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران ابراز نگرانى كرده است.

روزنامه برلينر مورگن پُست نيز با اشاره به برنامه اتمى ايران مدعى شده است كه بر اساس اطلاعات سازمانهاى اطلاعاتى و جاسوسى، جمهورى اسلامى با كمك كره شمالى بر آن است تا خود را به قدرت اتمى مجهز سازد. گويا كره شمالى موادى همچون گاز فلور كه توليد آن تحت كنترل بين المللى است، را در اختيار جمهورى اسلامى ايران قرار داده است؛ از اين ماده ميتوان در غنى سازى اورانيوم بهره گرفت.
سازمانهاى جاسوسى غرب اعلام كرده‌اند كه هواپيمايى بارى در روز بيستم ماه مه سال جارى اين گاز را به ايران حمل كرده است.

صدای آلمان

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++