: : : : علمى : : : :

Sunday, May 23, 2004

ويدا صمدزی برنده اول مسابقه دختر شايسته شد


ويدا صمدزی، دختر شايسته افغانی مقيم امريكا، سرانجام در جمع كسانی كه در مسابقه قهرمانی دختر شايسته شركت كرده بودند نفر اول شد.
او 25 سال دارد و تنها 9 سال است كه از افغانستان خارج شده است؛ چند حكومت را در افغانستان بخاطر دارد.

شرح خروج از افغانستان را خود به زبان خويش داده است كه می‌خوانيد؛ مصاحبه او شنيدنی است، بويژه از آنجا كه آشنائی و علاقمندی و وابستگی‌اش به ايران را باز می‌گويد و از بازی مطبوعات غرب در چاپ و انتشار يكی از عكسهای او از ميان همه عكسهائی كه برای مسابقه دختر شايسته در اختيار اين مطبوعات گذاشته بود؛ از آينده خود می‌گويد و از گذشته افغانستان وسرانجام از غرور درهم كوبيده شده افغان ها در غرب.

مصاحبه ويدا صمدزی را در سايت " بی بی سی" ببينيد

###########################################
Saturday, May 22, 2004

رئيس کانادايی خبرنگاران بدون مرز: کسی که بعنوان متهم به قتل زهرا کاظمی محاکمه خواهد شد فقط يک سپر بلا است
مريم اقوامی (راديو فردا): در حالی که مدت زمان اندکی به گذشت يک سال از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ايرانی کانادايی باقی مانده است، اخبار رسيده از ايران خبر از برگزاری جلسه دوم دادگاه رسيدگی به اين پرونده قتل می‌دهد.
شيرين عبادی، وکيل رسمی خانواده زهرا کاظمی در ايران در سفر اخير خود به کانادا در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در دادگاه حضور خواهد داشت و دادگاه به طور قطع علنی خواهد بود؛ در صورتی يک مقام قوه قضاييه در ايران ابراز اميدواری کرده است تا دادگاه علنی و برای حضور همگان آزاد باشد.

تانيا چرچماچ، رئيس کانادايی خبرنگاران بدون مرز در گفتگويی با راديو فردا در اين مورد می‌گويد: دولت کانادا مدتها است که به اين باور رسيده است که برخورد مقامات ايران به گونه‌ای خواهد بود که شرايط حضور در اين دادگاه تا لحظات نهايی تغيير خواهد کرد.
تانيا چرچماچ در مورد ابراز اميدواری وکيل مدافع متهم به تبرئه وی می‌گويد: اگر هم تبرئه شود، زياد تعجب برانگيز نخواهد بود؛ چرا که هر کسی که اطلاعات اندکی از اين پرونده در دست دارد، می‌داند که اين فرد که به قيد ضمانت ملکی آزاد شده است، تنها سپر بلايی است برای افرادی که مسئول واقعی اين قتل بوده‌اند.

رئيس کانادايی خبرنگاران بدون مرز در بخش ديگری از گفتگوی خود می‌گويد:
تعداد انگشت شماری حقيقتا باور دارند که تنها يک نفر مسئول مرگ زهرا کاظمی است و اثبات اين که چه عاملی و يا چه فرد يا افرادی واقعا عامل مرگ او بودند، بسيار بسيار دشوار خواهد بود.

خانم چرچماچ می‌گويد: واکنش کانادا و صبر وزارت امور خارجه برای اتمام مراحل رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی قابل درک است، اما سئوال اين است که چه کسی می‌داند که متهم در واقع فرد مسئولی است که مسبب مرگ او بوده است.
او می‌گويد: ناظران مستقل کانادا هنوز منتظر دريافت رواديد خود برای سفر به ايران و شرکت در جلسات رسيدگی به اين پرونده هستند.


-----------------------------------------


رهبر معزم: درمورد مرگ اسف‌انگيز زهرا کاظمی، به کانادائی ها بگوئيد که، ما بلاخره يک متهم مناسب خواهيم يافت؛ وقتيکه بتوانيم شخصی را برای مقصر دانستن پيدا کنيم...