: : : : علمى : : : :

Sunday, April 25, 2004

ريشه اعتياد گسترده در جمهوری اسلامی به اين تفكر باز می‌گردد:


اگر شاه بجای شيشه عرق، وافور


دست جوانها ميداد سقوط نمی‌كرد


 


 


ايران با 44 ميليون جوان زير 30 سال و بيكاری 34 درصدی بزرگترين شكارگاه اعتياد در منطقه شده است.
بر پايه گزارشهای منتشره از سوی سازمان ملل با وجود 400 ميليون معتاد در جهان  مافيای جهانی مواد مخدر سالانه يك هزار و 600 ميليارد دلار سود میبرند. از اين منظر است كه پس از تجارت اسلحه، گردش مالی ناشی از خريد و فروش، توليد و توزيع مواد مخدر بيشترين حجم مبادلات اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است.

سهم ايران


ايران به لحاظ جغرافيايی همسايه(افغانستان) بزرگترين كشور توليد كننده خشخاش و مخدرهای طبيعی است كه به طور متوسط سالانه حدود سه هزار تن مواد مخدر توليد میكند و در سال جاری نيز بنا بر اطلاعات دريافتی با كمك و همكاری بيشتر كشورهای مستقر در افغانستان كشاورزان خشخاش كار توانستند اين ميزان را به پنج هزار تن برسانند.
طی اين سالها سه هزار و 486 تن از جوانان ايرانی در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر كشته شده‌اند.


وجود دو ميليون معتاد رسمی و تفننی، 300 هزار معتاد تزريقی، ارتباط مستقيم 60 درصد طلاقهای كشور با اعتياد، وارد آمدن سالانه بين 4 تا 5 هزار ميليارد تومان خسارت مالی از اين ناحيه به كشور، مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل مشكل ديگر میباشد.


در ايران هر دقيقه يك معتاد میميرد و طی چند سال اخير نيز حدود دو ميليون و 700 هزار معتاد دستگير شدهاند.مصرف روزانه مواد مخدر در ايران روزانه بين دو تا شش تن است و هر تن 22 هزار ميليارد ريال قيمت دارد.
12 ميليون نفر نيز به نوعی درگير با مشكل مواد مخدر هستند؛ به طور متوسط هر فرد معتاد در طول زندگی خود حدود 10 نفر را به كام اعتياد میكشاند كه البته با توجه به ادامه روند رشد 20/13 درصدی بيكاری در سال میتوان حدس زد كه اغلب آنها جوانان بيكار يا فاقد هرگونه مهارت اجتماعی هستند.بنابر آمار رسمی پزشكی قانونی در سال 81 سه هزار و 500 نفر و در سال گذشته چهار هزار و 500 معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كردهاند.


50 درصد طلاق ها و از هم پاشيدگی كانون خانواده، 40 درصد اعمال خشونت عليه كود كان، 67 درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهی از خودكشی، ديگر كشی، خشونت و فحشا نتايج اعتياد گسترده درايران است.


همچنين 65 درصد بزهكاری كودكان و 30 درصد كودك آزاری نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانوادههايی روی میدهد كه بعلت اعتياد والدين از هم جدا شده‌اند.


اغلب داد خواستهای ارايه شده برای طلاق از سوی زنان نيز به خاطر اعتياد همسرانشان است و همچنين اعتياد علت العلل اكثر خود كشیها است.


اقتصاد ضعيف خانواده، بيكاری، نبود امكانات تفريحی ارزان قيمت جهت گذران اوقات فراغت از يك طرف و در دسترس بودن و قيمت ارزان مواد مخدر مهمترين علل انگيزشی گرايش جوانان به سوی مواد مخدر است.از يك روحانی سالمند كه دهانش چاك و بست ندارد و سالها عضو شواری نگهبان بوده نقل است:«
ما اشتباه شاه را نمی‌كنيم؛ بجای شيشه عرق، وافور می‌دهيم دست جوان‌ها»امروز به سراغ هرشخصی میروی در كوی و برزن، اتوبوس و تاكسی و يا در جمع خانوادهها و حتا وقتی با يك فرد معتاد صحبت میكنيد سئوالاش اين است كه اين همه دستگاه عريض و طويل فرهنگی و يا ستاد بزرگی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه هر ساله بودجههای زيادی را برای مبارزه با عرضه و تقاضا دريافت و صرف میكنند چرا قدم موثری بر نمیدارند؟ و اينكه اگر فعاليت مثبتی دارند پس چرا روز به روز به آمار معتادان كشور افزوده میشود كه نماد اين رشدها افزايش تعداد معتادان كارتن خواب يا به اصطلاح آخر خطی در شهرهای بزرگ و منقلها و پيك نيكهايی است كه در عروسیها و جشنهای شهرستانها و دهات و غيره حلقههای جوانان را به دور خود جمع كرده است، به راستی اين ارگان ها چه میكنند؟ و يا اينكه چرا علی رغم اختصاص 90 درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر كاهش عرضه همچنان با 8/2 درصد شيوع اعتياد و رشد 8 درصدی سالانه آن مواجه هستيم ؟


 


سايت پيک نت~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Saturday, April 24, 2004

بازهم درباره فساد مالی سران جمهوری اسلامی


طرح مجدد پرونده فساد مالی خانواده هاشمی رفسنجانی در رسانههای بينالمللی از جمله خبرهای مهم هفته گذشته ايران است.
خبرگذاری نروژی بلومبرگ در تاريخ چهارشنبه ۲۱ آوريل در گزارشی ضمن پرداختن به فسادهای بیکران دستگاه حکومتی ايران به پرونده شرکت نروژی استات اويل پرداخته است؛ اين خبرگذاری با استناد به تحقيقات پليس قضائی نروژ خاطر نشان میکند که احتمال میرود ۵.۲ ميليون دلاری که توسط شرکت نفتی استات اويل به حسابی در بانک turks and caicos islands واريز شده، در واقع پرداخت رشوه برای بدست آوردن قرارداد حفر گاز طبيعی ايران باشد که بعد از روسيه بزرگترين منابع گاز در جهان را داراست.

پليس قضائی نروژ، شرکت نفتی استات اويل را متهم نمود که قوانين نروژ را که اعمال نفوذ بر مقامات خارجی را منع میکند، نقض کرده است.
بلومبرگ مینويسد رسوائی استات اويل خطر معامله با ايران – کشوری که بر اساس ارزيابی موسسه inernational trasparency يا شفافيت بين المللی مستقر در برلين از نظر فساد مالی، بسيار فاسد و همرديف ارمنستان، لبنان و کشور افريقائی مالی تلقی میشود – را نشان میدهد.

دو هفته پس از افشای پرونده پرداخت رشوه، تريه لئوسوئل، مدير عامل استات اويل ۶۹ ساله و ريچارد هابارد معاون اجرائی ۵۳ ساله استعفا دادند؛ در اين گزارش به نقل ازRichard Tekeyh رئيس مرکز مطالعات خاور ميانه و جنوب آسيا در دانشگاه ملی دفاع آمده است چندين خانواده در راس حکومت مذهبی ايران اکثر توليد ناخالص ملی اين کشور را در کنترل خود دارند و سياست و صنايع و امورات مالی را در اختيار گرفتهاند.
Richard Tekeyh میگويد خانواده رفسنجانی با سرمايههای ميلياردی در صادرات و واردات، معاملات املاک، اتومبيل سازی و يک شرکت خصوصی هواپيمايی يکی از با نفوذ ترين اين خانوادههاست.

معاملات سودآور در اختيار تعداد کمی افراد صاحب امتياز در ايران است؛ خانواده رفسنجانی زبردست ترين، صاحب امتيازترين و بد نام ترين آنهاست.

سايت ميهن))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Tuesday, April 20, 2004

کاهش ميانگين قد در جمهوری آخوندی و فقر حرکتی در بين دختران دانش اموز

روزنامه خراسان در شماره ۳۰ فروردين در گزارشی پيرامون وضعيت بهداشت و سلامتی جامعه فاش کرد: ميانگين قد در کشور دو و نيم سانتيمتر کاهش يافته است که بيانگر تشديد سوتغذيه در کل جامعه است.

اين روزنامه در خصوص بيماری هپاتيت B نوشت در کل کشور تخمين زده می‌شود که ۳ درصد مردم مبتلا به بيماری هپاتيت B باشند.

راديو فرانسه نيز به نقل از غلامحسين زمان ابادی مسئول تربيت بدنی سازمان اموزش و پرورش شهر تهران گفت بر اساس بررسی های انجام شده از هر ۱۵۰ دانش اموز دختر تهرانی فقط ۹ نفر از لحاظ بدنی سالم هستند و اين درحاليست که در مدارس شهرستانهای استان تهران اين تعداد کمتر است و از هر ۶۰۰ دانش اموز دختر فقط دو نفر سالم هستند و بقيه از فقر حرکتی رنج می‌برند.


**********************************************************